SIDEN ER UNDER KONSTRUKSJON

Oskar Alver Løken (f. 20.10.1907 - d. 22.6.1999) og Margit f. Nyhus (f. 26.8.1914 - d. 23.7.1953) bodde på småbruket Nyhus, langt oppe i Finnholt-grenda i Sør-Odal, forbi gamleskolen og sør for myra — derav navnet "Synnamyra" på folkemunne. På italiensk ville familienavnet vært Casanova (!). Hit kom Inga Håkelia fra skogen i Nes når hun giftet seg med Per Nyhus, og hit kom Oskar fra Grasberget (et annet småbruk i "nærheten") da han giftet seg med deres datter Margit. Hit kom også Anne Ytterbø fra Telemark som hjemmehjelp og ble samboer med Oskar på 50-tallet etter at han ble enkemann. I dag har sønnen Ivar overtatt eiendommen og avholder trekkspillfestivaler på tunet og i låven, som er ominnredet til festlokale med scene, lydanlegg og mange publikumsplasser. Stedet bærer et musikalsk sus gjennom flere generasjoner. Både Oskar og sønnene hans var dyktige spillemenn.

3 BRØDRE

Oskar og Margit fikk 4 sønner, men deres førstefødte, Alver Edvin f. 1932, døde 1-2 år gammel.


ARNOLD


Arnold

Arnold Erland, f. 1933

gift med Ella Marit f. 1937


IVAR


Ivar

Ivar Magne f. 1946

gift med Astrid Olaug f. 1949


ODDVAR


Oddvar

Oddvar Eugen f. 1950

gift med Else f. 1951Brødrenes etterkommere

Erik

f. 1957, gift med Jorid (f. 1961), tidl. gift med Gun-Inger (f. 1960):

 • Anna Paola (f. 1987), gift med Ole Fredrik (f. 1985):
  • Hans Aron (f. 2012)
  • Liam Andres (f. 2015)
 • Isabella (f. 1998)

Odd

f. 1960, gift med Tove (f. 1967), 1 barn:

 • Oscar Markus (f. 1998)

Elin

f. 1962

John

f. 1965, gift med Bente Lise (f. 1961)

Trond Jarle

f. 1966, gift med Anne Lise (f. 1966), tidl. gift med Torill:

 • Camilla (f. 1988), samboer med Raino (f. 1990)
  • Amanda (f. 2019)
 • Evelyn (f. 1991), samboer med Kristian (f. 1981):
  • Hogne Tobias (f. 2014)
  • Marius Johan (f. 2016)
  • Ivar Magne (f. 2018)
 • Johnny (f. 1996)

Atle Ivar

f. 1967, gift med Hilde Anita (f. 1967):

 • Tine Jeanette (f. 1990)
  • Adrian (f. 2016)
 • Linn Anita (f. 2001)

Janne Anita

f. 1969, gift med Henning (f. 1967):

 • Ann-Margit (f. 1984), samboer med Thomas:
  • Henriette (f. 2003)
  • Heidi (f. 2005)
  • Norah (f. 2012)
 • Ida Katrine (f. 1986)
 • Jenny Marie (f. 1999)
 • Kristoffer (f. 2005)

Bjørn-Inge

f. 1971, gift med Asta (f. 1976):

 • Erikas (f. 1998)
 • Ingunn Emilie (f. 1998)
 • Odd Martin (f. 2000)
 • Eva-Elida (f. 2008)

Robert

f. 1975, gift med Ann Kristin (f. 1981):

 • Steffen (f. 2003)
 • Sandra (f. 2006)

Elisabeth

f. 1977, gift med Tommy (f. 1970):

 • Patrik (f. 2006)
 • Sarah (f. 2009)

OSKAR ALVER LØKEN
(f. 20.10.1907 - d. 22.06.1999)

Oskar har alltid hatt kjent mor. Marie Olava Olsen ble født i 1876 og vokste opp på det lille småbruket Grasberget langt inne i Sør-Odals skoger. Hun flyttet til Grünerløkka i Oslo, og drev sitt eget strykeri i Frydenlundsgate 17 og hadde bl.a. oppdrag med å stryke lintøy for sykehus. Hun døde i Oslo 1.6.1953 og ble gravlagt 8.6. samme år. Hun fikk tre barn (Oskar, Ragnar og Ragnhild) med samme mann, det var allment kjent, men hvem denne mannen var, var ukjent for barna så lenge de levde. Ragnhild visste riktig nok at han het Anton, og hun hadde et bilde av ham (til forveksling lik oldebarnet Trond). Dette var lite å bygge på i søken etter Oskars far, og selv sa han at han trodde faren var en svenskeslusk. Det var mange svenske rallare som la jernbanelinjer på Østlandet rundt forrige århundreskifte. Tanken streifet noen av oss at denne "svenskeslusken" kanskje var en tilslørende omskrivning og kunne være selveste Oscar II. For rett etter unionsoppløsningen med Sverige i 1905 antok vi at svenskekongens navn ikke var særlig populært her i Norge, og da var det besynderlig at gutten ble kalt Oskar, ja nærmest oppkalt etter Oscar II.

Men vi hadde jo hint om at farens navn var Anton, som var mer eller mindre bekreftet i folketellingen 1910, der Oskar var registrert med etternavnet Antonsen. Mer gåtefullt var det derfor at han i førerkortet gikk under navnet Oskar Pedersen, og hvor hadde han og søsknene fått Løken-navnet fra? Eldste barnebarnet Erik slektsforsket etter Anton Løken, og fant en mulig kandidat, gift men barnløs og bodde i Oslo. Vi var ikke mer sentimentale enn at vi kunne tro det var snakk om serie-utroskap. Men den arme Anton fra Askim ble renvasket og frikjent da Odd satte seg fore å finne Oskars dåpsinnføring i digitaliserte kirkebøker fra Oslo. Etter å ha trålet samtlige bøker fra menighetene på Grünerløkka i det aktuelle tidsrommet uten hell, fant han endelig dåpsinnføringen i Rikshospitalets kirkebok for oktober 1907. Oskar Alver ble døpt på sykehuset bare en uke etter at han ble født. Vi avledet av dette at Oskar må ha vært født syk eller svak, og det er for etterkommerne grunn til å dvele ved at vår eksistens kan ha hengt i en tynn tråd i disse oktoberukene i 1907. Men Oskar kom seg heldigvis og fikk leve i over 91 år.

I kirkebokinnføringen fikk vi endelig det avgjørende bevis på farens identitet. Dette var en gårds- eller mekanisk arbeider Anton Reinhold Pedersen fra Nordre Odalen, bosatt på Grünerløkka. Dette forklarte Pedersen-navnet i Oskars førerkort, men hvor Løken-navnet kom fra, var fortsatt et mysterium. For å gjøre en lengre historie kort, antar vi det stammer fra der Anton vokste opp, nemlig Øvre Saugnæsløkken/Sognneslykkja, nær Sognnabben camping mellom Skarnes og Sand. Anton ble født 17.3.1864 (døpt 17.4.1864 i Sand krk, Nord-Odal) og døde tidligst i 1918, men nøyaktig når vet vi ennå ikke. Hans foreldre var husmann Peder Hansen (f. 7.12.1834 - d. 11.3.1919) med hustru Anne Andersdatter (f. 20.12.1832). Peder var fra Nybakk i Nord-Odal og Anne fra Vik, Sand i Nord-Odal. Peders foreldre var Hans Larsen f. 1807 og Rønnaug Pedersdatter. Han hadde en søster som het Andrea Hansdatter. Annes foreldre var Anders Gundersen og Anne Larsdatter.

Anton fikk en uekte datter Berthe (f. 19.1.1886 - d. 27.2.1968) med Gina Sørensdatter Stenberg (f. 11.4.1865 - d. 1942) fra Søndre Stenberg u. Galterud, Sør-Odal. Berthe ble i 1910 gift med Ole Jørgensen Otten (f. 10.4.1869 - d. 27.1.1938) fra Sø-Otten i Nord-Odal, og fikk 8 barn (halvsøskenbarn til de tre brødrene), blant annet yngstedatteren Borghild Harriet f. Otten f. 18.11.1922 som giftet seg med Arne Nordhagen fra Stange (rett over kommunegrensen ved Trautskogen) f. 19.07.1921, foreldrene til den kjente billedkunstneren Ivar Nordhagen. Men Anton stakk til Oslo. I 1900 bodde han i Kirkegårdsgt 1 og var gift med Hilma Pedersen fra Sverige, men det er uklart om disse fikk en datter sammen. I folketellingen 1910 stod han oppført som separert, sannsynligvis på grunn av strenge regler for skilsmisse, bosatt med en annen mann i Nordregt 12 B. Da var han allerede far til Oskar og fikk dette året sønnen Ragnar sammen med Marie. Oskar ble sendt hjem til sine besteforeldre og vokste opp i Grasberget, men de to andre barna i Oslo fikk høre at faren ble borte kort tid etter at datteren Ragnhild var født i 1915. Det var lenge antatt at Anton derfor døde da, men så fikk vi vite at den godeste Anton hadde fått enda en sønn, Aage eller Jakop (eller begge navnene?) Onstad f. 3.12.1918 i Helgesensgt 42 med Mina Hanna Hansdatter f. 28.7.1876, en fraskilt, allerede firebarnsmor fra Eidsberg/Skiptvedt i Østfold. Dette var en hjemmefødsel, og fødselen ble først meldt til registeret av Underfogden i mars 1919.

Antons forfedre:

Maries forfedre:


Oskars søsken

I tillegg til at Oskar altså hadde minst 2 halvsøsken, Berthe f. 1886 og Aage (Jakop) f. 1918, begge nevnt ovenfor, hadde han 2 yngre helsøsken, Ragnar (f. 1910 - d. y) og Ragnhild (f. 1915 - d. y). Ragnar var gift med Åste (f.x - d.y), og Ragnhild med Sverre Bråten (f.x - d.y.). Deres etterkommere er:

Svein

gift med Sedsel Marie (f. 1946):

 • Marius (f. 1972), gift med Trude:
  • Adelene
  • Leander
 • Camilla (f. 1974), samboer med Kjell:
  • Oda Marie
  • Vetle Aleksander

Tove

enke etter Jan:

 • barn
 • barn

Frank

f. 1937:

 • barn
 • barn
  • barnebarn (f. ?)
  • barnebarn (f. ?)
 • barn (f. ?)

Johnny

f. ? (mellom 1937 og 1942):

 • barn
 • barn
  • barnebarn (f. ?)
  • barnebarn (f. ?)
 • barn (f. ?)

Grete

f. 1942, gift med Olaf:


Wenche

f. ? (mellom 1942 og 1945):

 • barn
 • barn
  • barnebarn (f. ?)
  • barnebarn (f. ?)
 • barn (f. ?)

Svein

f. 1945:

 • barn
 • barn
  • barnebarn (f. ?)
  • barnebarn (f. ?)
 • barn (f. ?)

Viggo

f. ca 1950:

 • barn
 • barn
  • barnebarn (f. ?)
  • barnebarn (f. ?)
 • barn (f. ?)

MARGIT LØKEN f. NYHUS
(f. 26.8.1914 - d. 23.07.1953)

Margit vokste opp på Nyhus i Finnholt i Sør-Odal kommune, datter av Peder Olaus Olsen Nyhus (f. 1884 - d. 1941) og Inga Nyhus f. Håkalia (f. 30.4.1886, Håkalia i Nes på Romerike - d. 1976).

ANNE YTTERBØ
(f. 18.8.1907 - d. 12.8.1981)

Etter Margits død, ble Oskar samboer med Anne, lenge før dette var et begrep her til lands. Hun kom fra Telemark, først som hushjelp. Hennes datter Nina Alfhilde Ytterbø (f. 1937) ble dermed en ste-søster til Løken-brødrene. Nina flyttet til Kåfjord i Troms og giftet seg med elektriker Peder Anton Olsen (f. 1928 - d. 2018) fra Solum og fikk 8 barn.


Ninas etterkommere

Ole Edvin

f. 1956:

 • barn med ektefelle
  • barnebarn
  • barnebarn
 • barn

Anne Marie

f. 1957:

 • barn

Aslaug

f. 1958:

 • barn

Nils Petter

f. 1959 - d. 2015:

 • barn

Gerd Irene

f. 1965:

 • barn

Jan Magne

f. 1966:

 • barn

Hans Kristian

f. 1968:

 • barn

Sigfrid Elise

f. 1970:

 • barn