NYHUS

Oskar Alver Løken og Margit f. Nyhus bodde på småbruket Nyhus (på italiensk Casanova!), langt oppe i Finnholt-grenda i Sør-Odal, forbi gamleskolen og sør for myra — derav navnet "Synnamyra" på folkemunne. Hit kom Inga Håkelia fra skogen i Nes når hun giftet seg med Per Nyhus, og hit kom Oskar fra småbruket Grasberget i "nærheten" da han giftet seg med deres datter Margit. Hit kom også Anne fra Telemark som hushjelp etter at han ble enkemann. De ble samboere på 50-tallet. I dag har sønnen Ivar overtatt eiendommen. Han har avholdt mange trekkspillfestivaler på tunet og i låven, som ble ominnredet til festlokale med scene, lydanlegg og mange publikumsplasser. Både Oskar og sønnene hans var dyktige spillemenn.

3 BRØDRE

Oskar og Margit fikk 4 sønner, men deres førstefødte, Alver Edvin f. 1932, døde 1-2 år gammel.


ARNOLD


Arnold

Arnold Erland, f. 1933

gift med Ella Marit f. 1937


IVAR


Ivar

Ivar Magne f. 1946

gift med Astrid Olaug f. 1949


ODDVAR


Oddvar

Oddvar Eugen f. 1950

gift med Else f. 1951Brødrenes etterkommere

Erik

f. 1957, gift med Jorid (f. 1961), tidl. gift med Gun-Inger (f. 1960):

 • Anna Paola (f. 1987), tidl. gift med Ole Fredrik (f. 1985):
  • Hans Aron (f. 2012)
  • Liam Andres (f. 2015)
 • Isabella (f. 1998)

Odd

f. 1960, gift med Tove (f. 1967), 1 barn:

 • Oscar Markus (f. 1998)

Elin

f. 1962

John

f. 1965, gift med Bente Lise (f. 1961)

Trond Jarle

f. 1966, gift med Anne Lise (f. 1966), tidl. gift med Torill:

 • Camilla (f. 1988), samboer med Raino (f. 1990)
  • Amanda (f. 2019)
 • Evelyn (f. 1991), samboer med Kristian (f. 1981):
  • Hogne Tobias (f. 2014)
  • Marius Johan (f. 2016)
  • Ivar Magne (f. 2018)
 • Johnny (f. 1996)

Atle Ivar

f. 1967, gift med Hilde Anita (f. 1967):

 • Tine Jeanette (f. 1990)
  • Adrian (f. 2016)
 • Linn Anita (f. 2001)

Janne Anita

f. 1969, gift med Henning (f. 1967):

 • Ann-Margit (f. 1984), samboer med Thomas:
  • Henriette (f. 2003)
  • Heidi (f. 2005)
   • Mia Elvina (f. 2020)
  • Norah (f. 2012)
 • Ida Katrine (f. 1986)
 • Jenny Marie (f. 1999)
 • Kristoffer (f. 2005)

Bjørn-Inge

f. 1971, gift med Asta (f. 1976):

 • Erikas (f. 1998)
 • Ingunn Emilie (f. 1998), samboer med Martin (f.1996)
  • Amalie (f. 2023)
 • Odd Martin (f. 2000)
 • Eva-Elida (f. 2008)

Robert

f. 1975, gift med Ann Kristin (f. 1981):

 • Steffen (f. 2003)
 • Sandra (f. 2006)

Elisabeth

f. 1977, gift med Tommy (f. 1970):

 • Patrik (f. 2006)
 • Sarah (f. 2009)

OSKAR ALVER LØKEN
(f. 20.10.1907 - d. 22.06.1999)

Oskar har alltid hatt kjent mor. Marie Olava Olsen ble født 30.3.1875 (1876?) og vokste opp på det lille småbruket Grasberget langt inne i Sør-Odals skoger. Hun flyttet til Grünerløkka i Oslo, og drev sitt eget strykeri i Frydenlundsgate 17 og hadde bl.a. oppdrag med å stryke lintøy for sykehus. Hun døde i Oslo 1.6.1953 og ble gravlagt 8.6. samme år. Hun fikk tre barn (Oskar, Ragnar og Ragnhild) med samme mann, det var allment kjent, men hvem denne mannen var, var ukjent for barna så lenge de levde. Ragnhild visste riktig nok at han het Anton, og hun hadde et bilde av ham (til forveksling lik oldebarnet Trond). Dette var lite å bygge på i søken etter Oskars far, og selv sa han at han trodde faren var en svenskeslusk. Det var mange svenske rallare som la jernbanelinjer på Østlandet rundt forrige århundreskifte. Tanken streifet noen av oss at denne "svenskeslusken" kanskje var en tilslørende omskrivning og kunne være selveste Oscar II. For rett etter unionsoppløsningen med Sverige i 1905 antok vi at svenskekongens navn ikke var særlig populært her i Norge, og da var det besynderlig at gutten ble kalt Oskar, ja nærmest oppkalt etter Oscar II.

Men vi hadde jo hint om at farens navn var Anton, som var mer eller mindre bekreftet i folketellingen 1910, der Oskar var registrert med etternavnet Antonsen. Mer gåtefullt var det derfor at han i førerkortet gikk under navnet Oskar Pedersen, og hvor hadde han og søsknene fått Løken-navnet fra? Eldste barnebarnet Erik slektsforsket etter Anton Løken, og fant en mulig kandidat, gift men barnløs og bodde i Oslo. Vi var ikke mer sentimentale enn at vi kunne tro det var snakk om serie-utroskap. Men den arme Anton fra Askim ble renvasket og frikjent da Odd satte seg fore å finne Oskars dåpsinnføring i digitaliserte kirkebøker fra Oslo. Etter å ha trålet samtlige bøker fra menighetene på Grünerløkka i det aktuelle tidsrommet uten hell, fant han endelig dåpsinnføringen i Rikshospitalets kirkebok for oktober 1907. Oskar Alver ble døpt på sykehuset bare en uke etter at han ble født. Vi avledet av dette at Oskar må ha vært født syk eller svak, og det er for etterkommerne grunn til å dvele ved at vår eksistens kan ha hengt i en tynn tråd i disse oktoberukene i 1907. Men Oskar kom seg heldigvis og fikk leve i over 91 år.

I kirkebokinnføringen fikk vi endelig det avgjørende bevis på farens identitet. Dette var en gårds- eller mekanisk arbeider, senere elektriker, Anton Reinhold Pedersen fra Nordre Odalen, bosatt på Grünerløkka. Dette forklarte Pedersen-navnet i Oskars førerkort, og Løken-navnet kom sannsynligvis fra husmannsplassen der Anton vokste opp, Øvre Saugnæsløkken eller Sognneslykkja, under gården Sognnes nær Sognnabben camping mellom Skarnes og Sand. Anton ble født 17.3.1864 (døpt 17.4.1864 i Sand krk, Nord-Odal) og døde 14.mars 1927 av cancer hepatis (leverkreft) på Ullevål sykehus (Trefoldighet prestegjelds ministralbok nr 19 side 230). Adressen var da, som i kommunal folketelling for Oslo 1.12.1923, Just Høegs gate 2. I de kommunale arkiver er adressen blitt til Grubbegate nord. Anton er gravlagt ved Nordre gravlund, mellom Ullevål sykehus og Sagene, ifølge nettsiden Begravde i Oslo.

Anton fikk en uekte datter Berthe (f. 19.1.1886 - d. 27.2.1968) med Gina Sørensdatter Stenberg (f. 11.4.1865 - d. 1942) fra Søndre Stenberg under Galterud, Sør-Odal. Berthe ble i 1910 gift med Ole Jørgensen Otten (f. 10.4.1869 - d. 27.1.1938) fra Sø-Otten i Nord-Odal, og fikk 8 barn (halvsøskenbarn til de tre brødrene), blant annet yngstedatteren Borghild Harriet f. Otten f. 18.11.1922 som giftet seg med Arne Nordhagen fra Stange (rett over kommunegrensen ved Trautskogen) f. 19.07.1921, foreldrene til den kjente billedkunstneren Ivar Nordhagen. Men Anton stakk til Oslo og giftet seg den 14.09.1890 i Paulus menighet med Hilma Amalie Pedersen, født Paulsdatter i 1869 fra Sverige. De fikk to døtre som begge døde som spebarn; Harriet Antonie født 19.1.1890, døpt hjemme 29.1.1890 men som døde kort tid etter, i januar 1890, og Anna Hildur født 27.8.1891, døpt 20.9.1891 og død 29.4.1892. I 1900 bodde de i Kirkegaardsgt 1, leilighet 12 i våningshus. Den 15.mars 1904 fikk Anton, dengang ungkar, mekaniker og bosatt i Markveien 2, en sønn, Ørnulf Reinhardt Løken med enke Marie Teie, født Gulliksen i Larvik, men som da tjenestegjorde hos tannlege Seel i Kristiania. Sønnen døde imidlertid etter halvannet år, den 17.9.1905. I folketellingen 1910 var Marie tilbake i Larvik som husbestyrerinne og giftet seg i 1911 med Julius Johansen f. 1857, mens Anton stod oppført som separert, sannsynligvis på grunn av strenge regler for skilsmisse, bosatt med en annen mann (Edvard Karlsen) i Nordregt 12 B. Da var han allerede far til Oskar og fikk dette året sønnen Ragnar sammen med Marie. Oskar ble sendt hjem til sine besteforeldre og vokste opp i Grasberget i Sør-Odal, mens Ragnar først var bortsatt hos fostermor og deretter hos Maries søster Anna og hennes svenske ektemann Aleksander Eriksen. Det vites foreløpig ikke om også Ranghild ble satt bort en periode, men de to yngste vokste opp med mor i Oslo. Ragnhild fikk høre at faren ble borte kort tid etter at hun ble født i 1915, men vi er senere gjort kjent med at den godeste Anton fikk enda en sønn, Aage eller Jakop (eller begge navnene?) Onstad f. 3.12.1918 med Mina Hanna Onstad, f. Hansdatter 28.7.1876, en fraskilt, allerede firebarnsmor fra Skiptvedt i Østfold. Dette var en hjemmefødsel i Helgensensgate 42, og fødselen ble først meldt til registeret av Underfogden i mars 1919.

Antons foreldre var husmann Peder Hansen (f. 7.12.1834 - d. 11.3.1919) og hustru Anne Andersdatter (f. 20.12.1832 - d.15.06.1918). Peder var fra Nybakk i Nord-Odal og Anne fra Vik, Sand i Nord-Odal. De bodde begge på Øvre Sognneslykkja til de døde. Begge er begravet ved Sand kirke. Peders foreldre var Hans Larsen (f. 1807/1808 d. 25.07.1873) fra Eier under Fjell og Rønnaug Pedersdatter (f. 1810 d. 29.11.1859) fra Sand, begge begravd ved Sand kirke. Hans var husmann her fra ca 1840. Peder hadde en søster som het Andrea Hansdatter. Annes foreldre var Anders Gundersen og Anne Larsdatter. Anton hadde 3 søsken, Hans Jakob f. 23.05.1861, Line Ragndine f. 16.2.1867 og Karen Elise f. 8.2.1871. Hans Jakob var ved folketellingen i 1900 notert som gift og husmann på plassen Strandhaug i Fet kommune, Akershus. Lina Randine ble gift med skomaker Andreas Linnerud og var på Sognæslykkja ved folketellingen i 1910.

Marie Olsen bodde i Urtegaden 3B (eller 39?) i leilighet nr 08, våningshus i bakgård iflg folketellingen i 1900. I 1910 bodde hun sammen med søsteren Anna Olsen og Aleksander Eriksen i Sverdrups gate 18 (forhus). Iflg kommunal folketelling for Oslo 1.12.1923 bodde Marie Olava Olsen i Parkveien 7, leilighet 10 og drev eget Strygeri. Datteren Ragnhild (og dermed også Marie?) hadde adresse Frydenlundgate 17 i Oslo i januar 1929. Dette var også adressen til strykeriet.

Maries foreldre på Græsberget var Ole Olsen (f. 27.7.1846 d. 17.7.1912) født Oppgarden i Finnholt, døpt 25.10.1848, konfirmert 28.9.1862 og begravet 24.7.1912, alt i Strøm kirke, og Anne Kristensdatter (Kristensen) (f. 02.11.1848 d. 10.7.1936) født Grasberget, døpt 23.12.1848 og konfirmert 02.10.1864, begge i Strøm kirke, gravlagt 14.7.1936 i Ullern kirke. Ole og Anne giftet seg 14.2.1875 i Strøm kirke med bosted Grasberget Sør-Odal som husmannsfolk (under Maarud gård?). De fikk 11 barn:

KRISTIAN  f. 10.5.1873 d. 10.2.1951  Født på Grasberget, dåp 6.7.1873 Strøm krk, konf 30.11.1888 Strøm krk. Dro fra Grasberget før 1900. Gift med Betsy Georgine Olsen f. 19.9.1877 d. 9.10.1948 fra Netmangen. Bosted Næsgt 30, Lillestrøm ved folketelling 1910, Kristian var da cellulosearbeider. Kristian og Betsy er gravlagt ved Statsberghagen kapell, Strømmen.
Pikebarn  f. 26.12.1874 d. 6.1.1875  Født på Grasberget, ikke døpt, gravlagt 16.1.1875 Strøm krk
MARIE OLAVA  f. 30.03.1876 d. 01.06.1953  Født på Grasberget, dåp 18.06.1876 Strøm krk, konf 5.10.1890 Strøm krk. Dro til Oslo før 1900, arbeidet som stykerske i Oslo ved FT-1910 og bodde da hos søsteren Anna og hennes mann Aleksander Eriksen i Sverdrupsgate 18. Marie Olava ble gravlagt på Østre gravlund i Oslo 6.6.1953 (Aleksander ble gravlagt samme sted).
ANTON OLAUS  f. 14.7.1878 d. 30.3.1933  Født på Grasberget, dåp 16.10.1878 Strøm krk, konf 02.10.1892 Strøm krk, gravlagt 06.04.1933 Ullern krk. Bodde ugift på Grasberget hele livet. Skredder og skogsarbeider. FT-1891: Sannsynlig oppholdsted: Nes på Romerike.
OLE  f. 27.9.1880 d. ?  Født på Grasberget, dåp 30.1.1881 Strøm krk, konf 6.10.1895 Strøm krk. Skog- og jordarbeid på Grasberget ved FT-1900, borte ved FT-1910, hvor ble han av?
MARIUS  f. 18.1.1883 d. ?  Født på Grasberget, dåp 26.3.1883 Strøm krk, konf 3.11.1897 Strøm krk. Skog- og jordarbeid på Grasberget ved FT-1900, borte ved FT-1910, hvor ble han av?
ENGEBRET  f. 03.05.1885 d. 24.01.1956  Født på Grasberget, dåp 12.7.1885 Strøm krk, konf 01.10.1899 Strøm krk, gravlagt 04.02.1956 Ullern krk. Skogsarbeider. Flere turer til Amerika. Bygslet søndre Røydalen ved Setersagen fra ca 1937 med innflytting 1945. Bruket fikk navnet Åland. Gift med Bergljot Ottonie Eikebråten fra Roverud (f. 17.10.1910 d. 06.04.1994, gravlagt 13.4.1994 Stalsberghagen kapell Strømmen).
Barn:
* Henry f. 1935 d. 1967, var gift med Eva Kraft fra Oslo f.1931 (som senere ble gift med Kjell Vangen f. 1931). Henrys barn: Liliane f. 1959, Betty f. 1964 gift med Knut Gustav Woie fra Magnor, bor på Hamar
* Bodil f. 1935 d. 1987, gift med Johannes Aas fra Nannestad, bodde i Strømmen
* Tor f. 1947, bor i Nittedal
* Bergljot hadde også sønnen Ottar Stensbøl, som bor i Nittedal
ANNA  f. 03.05.1883 d. 30.10.1966  Født på Grasberget, dåp 12.07.1885 og konf 01.10.1899 i Strøm krk, gravlagt 14.11.1966 Østre gravlund Oslo. Gift med Aleksander Eriksen fra Skåne i Sverige (f. 06.10.1880 d. 30.04.1963 gravlagt 05.06.1963 Østre gravlund Oslo)(f. 6.10.1880 d. 30.10.1963). I FT-1910 er Aleksander registrert som skreddersvenn. Anna drev da melkebutikk i Oslo, og de bodde i Sverdrupsgt 18. Senere i Toftesgate 7.
KAREN  f. 05.05.1887 d. ?  Født på Grasberget, dåp 16.10.1887 Strøm krk, konf 05.10.1902 Strøm krk. Karen bodde på Grasberget i FT-1910 og ble aldri gift.
OSKAR  f. 14.06.1890 d. 14.04.1934  Født på Grasberget, dåp 11.01.1891 Strøm krk, konf 23.10.1904 Strøm krk, gravlagt ved Ullern krk (som sin kone). Gift med Olga Kristiansdatter Haukelia (f. 20.09.1895 d. 08.10.1982). Oskar og Olga bodde på Presterudsetra ved Pålerud i Sør-Odal.
RANDINE  f. 22.12.1892 d. 09.12.1970  Født på Grasberget, dåp 23.07.1893 Strøm krk, konf 22.09.1907 Strøm krk, gravlagt 20.06.1971 (så seint?) Nordre gravlund Oslo. Reiste til Amerika for bedre utkomme, senere bosatt i Son, Østfold. Gift med skipskaptein Olaf Oven (f. 30.09.1889 d. 01.11.1967 gravlagt 21.05.1968 Nordre gravlund Oslo).


Oskars søsken

Oskar hadde 2 halvsøsken som levde opp og fikk etterkommere, Berthe f. 19.01.1886 d. 27.02.1968 og Aage (Jakop) f. 1918. Han hadde også to halvsøstre og en halvbror som døde som små. Dessuten hadde han 2 yngre helsøsken, Ragnar (f. 04.01.1910 - d. 04.01.1976) og Ragnhild (f. 17.01.1915 - d. 18.03.2009). Ragnar var gift med Åste (f.28.04.1916 - d.29.05.2010), og Ragnhild med Sverre Bråten (f.29.11.1911 - d.07.08.1985.). Deres etterkommere er:

Svein (f.1948 - d.2013)

gift med Sedsel Marie (f. 1946):

 • Marius (f. 1972), gift med Trude:
  • Adelene
  • Leander
 • Camilla (f. 1974), samboer med Kjell:
  • Oda Marie
  • Vetle Aleksander

Tove (f.1943)

gift med Jan (f.? - d.?):

 • Jarle (f.?)
  • Elisabeth (f.1990)
   • Sofie Angelica (f.2016)
  • Malin (f.2002)
  • Marte (f.2005)
 • Vegard (f.?)
  • Iben (f. 2004)
  • Una (f. 2008)

Frank (f.1937 - d.2010)

gift med Ella f.Sørensen, fra Årnes i Nes:

 • Gun
  • Robin (f.?)
 • Sissel
  • Markus (f.?)
  • Andreas (f.?)

Johnny (f.1939)

gift med Bjørg f.Flasagen:

 • Nina
  • gutt (f.?)
  • gutt (f.?)
  • gutt (f.? - d.?)
 • Ann
  • gutt (f.?)
  • jente (f.?)

Grete (f.1942)

f. 1942 – gift med Olaf Mariussen fra Finnholt (f.1929), ingen barn


Wenche (f.1945)

gift med Knut Mastad (f.1933 - d.) fra Setersagen:

 • Rita
  • Andreas (f.?)
  • Elise (f.?)

Svein (f.1948)

gift med Marit (f.?):

 • Ronny (f.?)(tidl gift med ? – gift med ?)
  • barnebarn (f.?)
  • barnebarn (f.?)
  • barnebarn (f.?)
 • Bjørn Erik (f.?), gift med Monica Elise Stutlien
  • gutt (f.?)
  • gutt (f.?)
  • jente (f.2012)

Viggo (f.1949)

gift med Kari f.Øktner (f.?):

 • Kai Viggo (f.?)
  • Siri (f.?)
  • Erik (f.?)
  • Anders (f.?)
 • Tom Roger (f.?)
  • Hanna (f. ?)
  • Markus (f. ?)
 • Lena Karine (f.?)
 • Stein Mattis (f.?)
  • Julie (f. ?)
  • Andreas (f. ?)
  • Anders (f. ?)
  • Sofie (f. ?)

MARGIT ELIDA LØKEN f. NYHUS
(f. 26.8.1914 - d. 23.07.1953)

Margit vokste opp på Nyhus i Finnholt i Sør-Odal kommune, datter av Per (Peder) Olaus Olsen Nyhus (f. 1884 - d. 1941) og Inga Nyhus f. Håkalia (f. 30.4.1886, Håkalia i Nes på Romerike - d. 1976).

ANNE YTTERBØ
(f. 18.8.1907 - d. 12.8.1981)

Etter Margits død, ble Oskar samboer med Anne (f. Tankeruningen), lenge før dette var et begrep her til lands. Hun kom fra Telemark, først som hushjelp, og var tidligere gift med Peder Oskar Ytterbø (f. 1898 d. 1952). Deres datter Nina-Alfhilde Ytterbø (f. 1937) ble dermed en ste-søster til Løken-brødrene. Nina flyttet til Kåfjord i Troms og giftet seg med Peder Anton Olsen (f. 1928 - d. 2018) fra Manndalen og fikk 8 barn.


Ninas etterkommere

Ole-Edvin

f. 1956 – gift med Keth f.1960:

 • Kim-Ove (f.1979)
 • Ole-Alexander (f.1986)

Anne-Marie

f. 1957 – samboer med Karl-Otto f.1954 d.2018:

 • Tom-Kenneth (f.1977) – samboer med Britha (f.1981)
  • Aileen (f.2005) – sammen med Sebastian (f.2004)
  • Kayla (f.2007)
  • Ryan (f.2013)
 • Weronica (f.1985) – samboer med Håvar (f.1974)
  • Maya Celine (f.2015)

Aslaug

f. 1958:

 • Stian (f.1982) – samboer med Lise (f.1985)
  • Theo (f.2011)
  • Dennis (f.2013 d.2013)
  • Emily (f.2014)
 • Line (f.1985) – samboer med Thomas
 • Ramona (f.1986) – gift med Frank
  • Angelica (f.2005 d. 2005)
  • William-Olai (f.2007)
  • Troy (f.2009)
  • Isabella (f.2010)
 • Jimmi (f.1992)
 • Marianne (f.1994)
 • Cecilie (f.1995 d.2011)

Nils Petter

f. 1959 d. 2015 – gift med Elena (f.1982):

 • Christina (f.1994) – samboer med Emil
  • Katja (f.1980), stedatter
  • Maksim (f.2016)

Gerd Irene

f. 1965 – gift med Roar (f.1960):

 • Robert (f.1984) – samboer med Hilde
  • Gabriel (f.2005)
  • Leha-Kristin (f.2008)
  • Nornene (f.2018)
 • Tony (f.1989) – samboer med Sjabi
  • Sofie (f.2006), stebarn
  • Canel (f.2015), stebarn
  • Halvar (f.2016), stebarn
 • Leo (f.1992)
 • Terry (f.1996)
 • Rosmari (f.2000)

Jan-Magne

f. 1966.


Hans-Kristian

f. 1968.


Sigfrid-Elise

f. 1970 – gift med John-Håkon (f.1960):

 • Nina-Jeanette (f.1988)
  • Theodor-Cedrik (f.2012)
  • Linea-Sofie (f.2013)
  • Emelina-Louise (f.2017)
 • Geir-Remi (f.1991) – samboer med Agnethe
 • Peder-Karsten (f.2003)
 • John-Sigurd (f.2004)
 • Håkon-Aleksander (f.2006)